Makelaar in Groningen vinden

Moet ik een makelaar inschakelen in Groningen?

Wanneer denkt u een makelaar in Groningen nodig te hebben? Waarschijnlijk vaker dan u denkt. Een makelaar is namelijk niet enkel nodig bij de verkoop van uw woning, een makelaar doet meer dan verkopen. Hij is de deskundige adviseur die in feite de rol van bemiddelaar speelt in het hele proces van aan- en verkoop van onroerend goed. Hij of zij is daarnaast (in de meeste gevallen) degene die de belangen van de verkopende partij behartigt. Daarnaast heeftde makelaar de plicht om de geïnteresseerde partij correct te informeren over het te verkopen onroerend goed.

Deskundig advies van een erkende makelaar in Groningen

Een deskundige makelaar inschakelen in Groningen is echter ook waardevol indien er wordt overwogen om een woning of bedrijfspand aan te schaffen. Hij of zij kent de markt, kan goed inspelen op toekomstige onwikkelingen en kan namens u de oderhandelingen voeren. Dit kan in de meeste gevallen goed uitpakken en resulteren in een stevigere onderhandelingspositie. Met de juiste argumenten zal het voeren van de prijsonderhandelingen een stuk vlotter verlopen. Daarnaast kan een makelaar in een adviserende rol uw belangen als koper veel directer kunnen behartigen door zijn achtergrond.

De makelaar inschakelen, ook bij aankoop

In de meeste gevallen zal een deskundige aankoopmakelaar zijn kosten terugverdienen. Hij of zij kan de inspectie van het onroerend goed verzorgen, en kan de waardebepaling doen eventueel gecombineerd met een compleet vooronderzoek. Daarnaast kan de aankoopmakelaar u adviseren in hoeverre een bouwtechnische keuring al dan niet zinvol is. Een gedegen onderzoek zal ook in de praktijk waardevol zijn bij het verkrijgen van een hypotheek. Zeker in een periode waarin de markt sterk onderhevig aan prijsschommelingen is het inschakelen van een makelaar in Groningen zonder meer waardevol.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *